Boken är nominerad!

Vår bok är förnominerad av juryn i tävlingen Kolla! 2014. De fantastiska bilderna och fina formgivning skapad av Anna Oddbjörn har uppmärksammats av juryn. Gå gärna in och rösta i kategorin Publikens pris i kategorin Illustration - Läromedels- och faktaillustration. Det är bara några dagar kvar! Sprid gärna (& håll tummarna!). Läs mer här.


Posted on October 27, 2014 .

Tydlig och hållbar kultur påverkar motivationen

I slutet av november presenterade DN en studie genomförd av Sveriges företagshälsor med nedslående resultat. Även Motivation.se hänvisar till undersökningen. Allt fler människor känner sig omotiverade att gå till jobbet, och allt fler känner till och med psykiskt obehag inför arbetsdagen. Det här är en trend som vi bara måste bryta.

Läs mer om detta ämne och våra tips i vår senaste krönika på Motivation.se.

Posted on December 11, 2013 .

Lycklig lönsamhet - en sammanfattning

Kulturen vinner alltid över strategin! 

Lycklig lönsamhet handlar först och främst om vår starka övertygelse att företag med humanistiska och affärsmässiga värderingar faktiskt är de som i slutändan är mest lönsamma.  Organisationer med andra underliggande syften än rent ekonomiska, som ser pengar som en hygienfaktor för att kunna göra det som de egentligen brinner för, paradoxalt nog är de som har mest hållbar ekonomi. 

Vi har sammanfattat vad vi menar med Lycklig lönsamhet i en praktisk handbok med samma namn. Lycklig lönsamhet går att beställa här och här på sajten kan du fördjupa dig i undersökningar, forskning och filmer som vi skriver om i boken. Boken är dessutom början på ett samtal om värderingar inom näringslivet och hur företag och organisationer kan bidra till ett mer hållbart och mänskligt samhälle.

Inför boken har vi gjort ett antal djupintervjuer med bolag som är olika stora och kommer från vitt skilda branscher. Alla dessa samtal har kokat ner till åtta grundläggande framgångskriterier för företag som präglas av tydliga värderingar, engagerade medarbetare och kunder samt god lönsamhet. Kriterierna kan även användas som praktiska verktyg när man bygger sin kultur: 

  1. Vision & värderingar
  2. Tydlighet & konsekvens
  3. Passionerat ledarskap
  4. Synlig & närvarande ledning
  5. Feedback & dialog
  6. Delaktighet & medarbetarskap
  7. Värderingsbaserad rekrytering
  8. Hållbarhet 

För att läsa mer om kriterierna och om vad Lycklig lönsamhet innebär i praktiken kan du ladda ner vår synopsis. Du kan även lyssna på en sammanfattning av vårt budskap i en podcast som ligger på motivation.se, en av våra inspirerande samarbetspartners.  

För mer information  kontakta Helena Timander på 070-761 42 75, helena@visiontakeoff.com eller Marie Alani på 070-578 56 58, marie@visiontakeoff.com.

 

Posted on October 30, 2013 .

Smakprov av boken

Layout, bilder och formgivning av Anna Oddbjörn.

Layout, bilder och formgivning av Anna Oddbjörn.

Layout, bilder och formgivning av Anna Oddbjörn.

Layout, bilder och formgivning av Anna Oddbjörn.

Layout, bilder och formgivning av Anna Oddbjörn.

Layout, bilder och formgivning av Anna Oddbjörn.

 

 

Har du inte haft möjlighet att själv bläddra igenom vår bok Lycklig lönsamhet kan du få ett smakprov här på de fantastiska bilderna och den snygga formgivningen av Anna Oddbjörn

 #lyckliglönsamhet #corporateculture #författare #boklansering #visiontakeoff #corporateculturepaysoff 

Posted on October 25, 2013 .