Tydlig och hållbar kultur påverkar motivationen

I slutet av november presenterade DN en studie genomförd av Sveriges företagshälsor med nedslående resultat. Även Motivation.se hänvisar till undersökningen. Allt fler människor känner sig omotiverade att gå till jobbet, och allt fler känner till och med psykiskt obehag inför arbetsdagen. Det här är en trend som vi bara måste bryta.

Läs mer om detta ämne och våra tips i vår senaste krönika på Motivation.se.

Posted on December 11, 2013 .